Tòa Tháp Bí Ẩn 2 - Tower Of God 2

Tòa Tháp Bí Ẩn 2 - Tower Of God 2

Tình trạng:
Hoàn Thành
Lượt xem:
4.3K
Thể loại:
Action Adventure Comedy Drama Fantasy Romance Shounen
Đọc chương đầu Đọc chương cuối
Tòa tháp bí ẩn 2 - Tower of God 2 là bộ truyện tranh thuộc thể loại hành động, chính kịch, giả tưởng, bí ẩn của Hàn Quốc. Tác phẩm nối tiếp câu chuyện của phần một, với những câu chuyện mới. Liệu rằng mong muốn của ngươi là gì? Là tiền, vinh quang, quyền lực, báo thù? Hay là thứ gì đó khác vượt trội hơn?

Danh sách chương

Tổng cộng 395 chương

Chapter Cập nhật Lượt xem
Chapter 337.5
4 tháng trước 161
Chapter 337
4 tháng trước 51
Chapter 336.5
4 tháng trước 17
Chapter 336
4 tháng trước 19
Chapter 335.5
4 tháng trước 17
Chapter 335
4 tháng trước 17
Chapter 334.5: (tiếp)
4 tháng trước 19
Chapter 334
4 tháng trước 15
Chapter 333
4 tháng trước 13
Chapter 332.5: (tiếp)
4 tháng trước 15
Chapter 332
4 tháng trước 15
Chapter 331.5: (tiếp)
4 tháng trước 12
Chapter 331
4 tháng trước 12
Chapter 330.5: (tiếp)
4 tháng trước 12
Chapter 330
4 tháng trước 15
Chapter 329.5: (tiếp)
4 tháng trước 12
Chapter 329
4 tháng trước 12
Chapter 328
4 tháng trước 13
Chapter 327
4 tháng trước 13
Chapter 326.5: (tiếp)
4 tháng trước 11
Chapter 326
4 tháng trước 13
Chapter 325.5: (tiếp)
4 tháng trước 11
Chapter 325
4 tháng trước 12
Chapter 324.5: (tiếp)
4 tháng trước 10
Chapter 324
4 tháng trước 16
Chapter 323.5: (tiếp)
4 tháng trước 13
Chapter 323
4 tháng trước 14
Chapter 322.5: (tiếp)
4 tháng trước 12
Chapter 322
4 tháng trước 12
Chapter 321.5: (tiếp)
4 tháng trước 11
Chapter 321
4 tháng trước 13
Chapter 320.5: (tiếp)
4 tháng trước 11
Chapter 320
4 tháng trước 8
Chapter 319.5: (tiếp)
4 tháng trước 9
Chapter 319
4 tháng trước 11
Chapter 318.5: (tiếp)
4 tháng trước 8
Chapter 318
4 tháng trước 11
Chapter 317.5: (tiếp)
4 tháng trước 8
Chapter 317
4 tháng trước 8
Chapter 316
4 tháng trước 7
Chapter 315
4 tháng trước 9
Chapter 314.5: (tiếp)
4 tháng trước 9
Chapter 314
4 tháng trước 10
Chapter 313
4 tháng trước 10
Chapter 312.5: (tiếp)
4 tháng trước 9
Chapter 312
4 tháng trước 11
Chapter 311.5: (tiếp)
4 tháng trước 8
Chapter 311
4 tháng trước 13
Chapter 310.5: (tiếp)
4 tháng trước 11
Chapter 310
4 tháng trước 12
Chapter 309
4 tháng trước 12
Chapter 308.5: (tiếp)
4 tháng trước 11
Chapter 308
4 tháng trước 13
Chapter 307
4 tháng trước 14
Chapter 306.5: (tiếp)
4 tháng trước 15
Chapter 306
4 tháng trước 16
Chapter 305
4 tháng trước 14
Chapter 304
4 tháng trước 12
Chapter 303.5: (tiếp)
4 tháng trước 14
Chapter 303
4 tháng trước 13
Chapter 302.5: (tiếp)
4 tháng trước 12
Chapter 302
4 tháng trước 13
Chapter 301.5: (tiếp)
4 tháng trước 11
Chapter 301
4 tháng trước 13
Chapter 300
4 tháng trước 13
Chapter 299.5: (tiếp)
4 tháng trước 11
Chapter 299
4 tháng trước 10
Chapter 298
4 tháng trước 17
Chapter 297
4 tháng trước 11
Chapter 296.5: (tiếp)
4 tháng trước 10
Chapter 296
4 tháng trước 11
Chapter 295
4 tháng trước 13
Chapter 294
4 tháng trước 15
Chapter 293.5: (tiếp)
4 tháng trước 14
Chapter 293
4 tháng trước 11
Chapter 292.5: (tiếp)
4 tháng trước 12
Chapter 292
4 tháng trước 11
Chapter 291.5: (tiếp)
4 tháng trước 10
Chapter 291
4 tháng trước 11
Chapter 290.5: (tiếp)
4 tháng trước 9
Chapter 290
4 tháng trước 10
Chapter 289.5: (tiếp)
4 tháng trước 9
Chapter 289
4 tháng trước 10
Chapter 288.5: (tiếp)
4 tháng trước 9
Chapter 288
4 tháng trước 12
Chapter 287.5: (tiếp)
4 tháng trước 10
Chapter 287
4 tháng trước 12
Chapter 286.5: (tiếp)
4 tháng trước 10
Chapter 286
4 tháng trước 9
Chapter 285
4 tháng trước 10
Chapter 284.5: (tiếp)
4 tháng trước 8
Chapter 284
4 tháng trước 7
Chapter 283.5
4 tháng trước 13
Chapter 283
4 tháng trước 9
Chapter 282.5
4 tháng trước 7
Chapter 282
4 tháng trước 8
Chapter 281.5
4 tháng trước 8
Chapter 281
4 tháng trước 8
Chapter 280.5
4 tháng trước 9
Chapter 280
4 tháng trước 8
Chapter 279
4 tháng trước 22
Chapter 278
4 tháng trước 6
Chapter 277.5
4 tháng trước 7
Chapter 277
4 tháng trước 11
Chapter 276.5
4 tháng trước 8
Chapter 276
4 tháng trước 10
Chapter 275.5
4 tháng trước 8
Chapter 275
4 tháng trước 8
Chapter 274.5
4 tháng trước 8
Chapter 274
4 tháng trước 9
Chapter 273.5: (tiếp)
4 tháng trước 9
Chapter 273
4 tháng trước 12
Chapter 272.5: (tiếp)
4 tháng trước 9
Chapter 272
4 tháng trước 8
Chapter 271.5: (tiếp)
4 tháng trước 9
Chapter 271
4 tháng trước 7
Chapter 270.5: (tiếp)
4 tháng trước 8
Chapter 270
4 tháng trước 7
Chapter 269.5: (tiếp)
4 tháng trước 7
Chapter 269
4 tháng trước 13
Chapter 268.5: (tiếp)
4 tháng trước 11
Chapter 268
4 tháng trước 14
Chapter 267.5: (tiếp)
4 tháng trước 9
Chapter 267
4 tháng trước 12
Chapter 266.5: (tiếp)
4 tháng trước 13
Chapter 266
4 tháng trước 12
Chapter 265.5: (tiếp)
4 tháng trước 16
Chapter 265
4 tháng trước 11
Chapter 264
4 tháng trước 11
Chapter 263.5: (tiếp)
4 tháng trước 10
Chapter 263
4 tháng trước 10
Chapter 262
4 tháng trước 15
Chapter 261
4 tháng trước 12
Chapter 260
4 tháng trước 14
Chapter 259
4 tháng trước 15
Chapter 258
4 tháng trước 18
Chapter 257
4 tháng trước 15
Chapter 256
4 tháng trước 14
Chapter 255
4 tháng trước 14
Chapter 254
4 tháng trước 14
Chapter 253
4 tháng trước 15
Chapter 252
4 tháng trước 14
Chapter 251
4 tháng trước 14
Chapter 250
4 tháng trước 15
Chapter 249
4 tháng trước 17
Chapter 248
4 tháng trước 0
Chapter 248
4 tháng trước 19
Chapter 247
4 tháng trước 14
Chapter 246
4 tháng trước 21
Chapter 245
4 tháng trước 12
Chapter 244
4 tháng trước 9
Chapter 243
4 tháng trước 6
Chapter 242
4 tháng trước 9
Chapter 241
4 tháng trước 19
Chapter 240
4 tháng trước 12
Chapter 239
4 tháng trước 11
Chapter 238
4 tháng trước 8
Chapter 237
4 tháng trước 5
Chapter 236
4 tháng trước 8
Chapter 235
4 tháng trước 6
Chapter 234
4 tháng trước 6
Chapter 233
4 tháng trước 6
Chapter 232
4 tháng trước 5
Chapter 231
4 tháng trước 5
Chapter 230
4 tháng trước 6
Chapter 229
4 tháng trước 7
Chapter 228
4 tháng trước 7
Chapter 227
4 tháng trước 9
Chapter 226
4 tháng trước 10
Chapter 225
4 tháng trước 9
Chapter 224
4 tháng trước 6
Chapter 223
4 tháng trước 7
Chapter 222
4 tháng trước 7
Chapter 221
4 tháng trước 11
Chapter 220
4 tháng trước 8
Chapter 219
4 tháng trước 7
Chapter 218
4 tháng trước 8
Chapter 217
4 tháng trước 8
Chapter 216
4 tháng trước 6
Chapter 215
4 tháng trước 9
Chapter 214
4 tháng trước 6
Chapter 213
4 tháng trước 7
Chapter 212
4 tháng trước 6
Chapter 211
4 tháng trước 10
Chapter 210
4 tháng trước 6
Chapter 209
4 tháng trước 6
Chapter 208
4 tháng trước 5
Chapter 207
4 tháng trước 6
Chapter 206
4 tháng trước 4
Chapter 205
4 tháng trước 10
Chapter 204
4 tháng trước 6
Chapter 203
4 tháng trước 8
Chapter 202
4 tháng trước 9
Chapter 201
4 tháng trước 8
Chapter 200
4 tháng trước 9
Chapter 199
4 tháng trước 9
Chapter 198
4 tháng trước 12
Chapter 197
4 tháng trước 7
Chapter 196
4 tháng trước 6
Chapter 195
4 tháng trước 7
Chapter 194
4 tháng trước 11
Chapter 193
4 tháng trước 12
Chapter 192
4 tháng trước 8
Chapter 191
4 tháng trước 8
Chapter 190
4 tháng trước 10
Chapter 189
4 tháng trước 7
Chapter 188
4 tháng trước 7
Chapter 187
4 tháng trước 7
Chapter 186
4 tháng trước 8
Chapter 185
4 tháng trước 8
Chapter 184
4 tháng trước 6
Chapter 183
4 tháng trước 9
Chapter 182
4 tháng trước 7
Chapter 181
4 tháng trước 8
Chapter 180
4 tháng trước 7
Chapter 179
4 tháng trước 6
Chapter 178
4 tháng trước 7
Chapter 177
4 tháng trước 9
Chapter 176
4 tháng trước 8
Chapter 175
4 tháng trước 7
Chapter 174
4 tháng trước 7
Chapter 173
4 tháng trước 9
Chapter 172
4 tháng trước 5
Chapter 171
4 tháng trước 7
Chapter 170
4 tháng trước 7
Chapter 169
4 tháng trước 6
Chapter 168
4 tháng trước 7
Chapter 167
4 tháng trước 8
Chapter 166
4 tháng trước 6
Chapter 165
4 tháng trước 5
Chapter 164
4 tháng trước 8
Chapter 163
4 tháng trước 8
Chapter 162
4 tháng trước 9
Chapter 161
4 tháng trước 6
Chapter 160
4 tháng trước 9
Chapter 159
4 tháng trước 8
Chapter 158
4 tháng trước 7
Chapter 157
4 tháng trước 9
Chapter 156
4 tháng trước 8
Chapter 155
4 tháng trước 5
Chapter 154
4 tháng trước 8
Chapter 153
4 tháng trước 8
Chapter 152
4 tháng trước 9
Chapter 151
4 tháng trước 10
Chapter 150
4 tháng trước 11
Chapter 149
4 tháng trước 9
Chapter 148
4 tháng trước 9
Chapter 147
4 tháng trước 9
Chapter 146
4 tháng trước 8
Chapter 145
4 tháng trước 8
Chapter 144
4 tháng trước 10
Chapter 143
4 tháng trước 9
Chapter 142
4 tháng trước 7
Chapter 141
4 tháng trước 7
Chapter 140
4 tháng trước 11
Chapter 139
4 tháng trước 7
Chapter 138
4 tháng trước 6
Chapter 137
4 tháng trước 7
Chapter 136
4 tháng trước 8
Chapter 135
4 tháng trước 7
Chapter 134
4 tháng trước 5
Chapter 133
4 tháng trước 7
Chapter 132
4 tháng trước 7
Chapter 131
4 tháng trước 5
Chapter 130
4 tháng trước 7
Chapter 129
4 tháng trước 7
Chapter 128
4 tháng trước 9
Chapter 127
4 tháng trước 10
Chapter 126
4 tháng trước 7
Chapter 125
4 tháng trước 20
Chapter 124
4 tháng trước 8
Chapter 123
4 tháng trước 10
Chapter 122
4 tháng trước 7
Chapter 121
4 tháng trước 9
Chapter 120
4 tháng trước 10
Chapter 119
4 tháng trước 12
Chapter 118
4 tháng trước 8
Chapter 117
4 tháng trước 10
Chapter 116
4 tháng trước 9
Chapter 115
4 tháng trước 10
Chapter 114
4 tháng trước 11
Chapter 113
4 tháng trước 10
Chapter 112
4 tháng trước 9
Chapter 111
4 tháng trước 12
Chapter 110
4 tháng trước 14
Chapter 109
4 tháng trước 15
Chapter 108
4 tháng trước 17
Chapter 107
4 tháng trước 12
Chapter 106
4 tháng trước 10
Chapter 105
4 tháng trước 10
Chapter 104
4 tháng trước 10
Chapter 103
4 tháng trước 5
Chapter 102
4 tháng trước 9
Chapter 101
4 tháng trước 7
Chapter 100
4 tháng trước 8
Chapter 99
4 tháng trước 5
Chapter 98
4 tháng trước 9
Chapter 97
4 tháng trước 7
Chapter 96
4 tháng trước 8
Chapter 95
4 tháng trước 8
Chapter 94
4 tháng trước 7
Chapter 93
4 tháng trước 7
Chapter 92
4 tháng trước 7
Chapter 91
4 tháng trước 7
Chapter 90
4 tháng trước 6
Chapter 89
4 tháng trước 6
Chapter 88
4 tháng trước 8
Chapter 87
4 tháng trước 5
Chapter 86
4 tháng trước 5
Chapter 85
4 tháng trước 6
Chapter 84
4 tháng trước 7
Chapter 83
4 tháng trước 5
Chapter 82
4 tháng trước 5
Chapter 81
4 tháng trước 5
Chapter 80
4 tháng trước 4
Chapter 79
4 tháng trước 7
Chapter 78
4 tháng trước 6
Chapter 77
4 tháng trước 7
Chapter 76
4 tháng trước 6
Chapter 75
4 tháng trước 5
Chapter 74
4 tháng trước 5
Chapter 73
4 tháng trước 5
Chapter 72
4 tháng trước 6
Chapter 71
4 tháng trước 7
Chapter 70
4 tháng trước 8
Chapter 69
4 tháng trước 6
Chapter 68
4 tháng trước 7
Chapter 67
4 tháng trước 6
Chapter 66
4 tháng trước 7
Chapter 65
4 tháng trước 6
Chapter 64
4 tháng trước 7
Chapter 63
4 tháng trước 8
Chapter 62
4 tháng trước 7
Chapter 61
4 tháng trước 8
Chapter 60
4 tháng trước 6
Chapter 59
4 tháng trước 6
Chapter 58
4 tháng trước 8
Chapter 57
4 tháng trước 7
Chapter 56
4 tháng trước 6
Chapter 55
4 tháng trước 6
Chapter 54
4 tháng trước 12
Chapter 53
4 tháng trước 8
Chapter 52
4 tháng trước 10
Chapter 51
4 tháng trước 9
Chapter 50
4 tháng trước 10
Chapter 49
4 tháng trước 9
Chapter 48
4 tháng trước 9
Chapter 47
4 tháng trước 8
Chapter 46
4 tháng trước 10
Chapter 45
4 tháng trước 8
Chapter 44
4 tháng trước 9
Chapter 43
4 tháng trước 8
Chapter 42
4 tháng trước 8
Chapter 41
4 tháng trước 7
Chapter 40
4 tháng trước 11
Chapter 39
4 tháng trước 10
Chapter 38
4 tháng trước 8
Chapter 37
4 tháng trước 10
Chapter 36
4 tháng trước 11
Chapter 35
4 tháng trước 10
Chapter 34
4 tháng trước 9
Chapter 33
4 tháng trước 9
Chapter 32
4 tháng trước 10
Chapter 31
4 tháng trước 10
Chapter 30
4 tháng trước 11
Chapter 29
4 tháng trước 10
Chapter 28
4 tháng trước 9
Chapter 27
4 tháng trước 9
Chapter 26
4 tháng trước 12
Chapter 25
4 tháng trước 9
Chapter 24
4 tháng trước 9
Chapter 23
4 tháng trước 11
Chapter 22
4 tháng trước 7
Chapter 21
4 tháng trước 7
Chapter 20
4 tháng trước 17
Chapter 19
4 tháng trước 10
Chapter 18
4 tháng trước 9
Chapter 17
4 tháng trước 11
Chapter 16
4 tháng trước 10
Chapter 15
4 tháng trước 12
Chapter 14
4 tháng trước 8
Chapter 13
4 tháng trước 11
Chapter 12
4 tháng trước 12
Chapter 11
4 tháng trước 10
Chapter 10
4 tháng trước 13
Chapter 9
4 tháng trước 11
Chapter 8
4 tháng trước 13
Chapter 7
4 tháng trước 12
Chapter 6
4 tháng trước 17
Chapter 5
4 tháng trước 20
Chapter 4
4 tháng trước 22
Chapter 3
4 tháng trước 27
Chapter 2
4 tháng trước 37
Chapter 1
4 tháng trước 75
Chapter 0
4 tháng trước 167

Truyện liên quan

Có thể bạn sẽ thích