Nguồn Khởi Sinh

Nguồn Khởi Sinh

Lượt xem:
81.0K
Thể loại:
Đam Mỹ Mature Slice of Life Smut Soft Yaoi Truyện Màu
Đọc chương đầu Đọc chương cuối

THEO DÕI FANPAGE Ổ SÓI HOANG ĐỂ CẬP NHẬT CHAP MỚI NHẤT

Danh sách chương

Tổng cộng 76 chương

Chapter Cập nhật Lượt xem
Chapter 46.5
1 ngày trước 424
Chapter 46
1 ngày trước 362
Chapter 45.5
11 ngày trước 359
Chapter 45
11 ngày trước 316
Chapter 44.5
25 ngày trước 1403
Chapter 44
25 ngày trước 1046
Chapter 43.5
1 tháng trước 4074
Chapter 43
1 tháng trước 2845
Chapter 42.5
1 tháng trước 1977
Chapter 42
1 tháng trước 1684
Chapter 41.5
1 tháng trước 1406
Chapter 41
1 tháng trước 1310
Chapter 40.5
1 tháng trước 1171
Chapter 40
1 tháng trước 1272
Chapter 39.5
1 tháng trước 1070
Chapter 39
1 tháng trước 999
Chapter 38.5
1 tháng trước 905
Chapter 38
1 tháng trước 924
Chapter 37.5
1 tháng trước 972
Chapter 37
1 tháng trước 1003
Chapter 36.5
1 tháng trước 921
Chapter 36
1 tháng trước 872
Chapter 35.5
1 tháng trước 739
Chapter 35
1 tháng trước 747
Chapter 34.5
1 tháng trước 646
Chapter 34
1 tháng trước 639
Chapter 33.5
1 tháng trước 663
Chapter 33
1 tháng trước 697
Chapter 32.5
1 tháng trước 657
Chapter 32
1 tháng trước 680
Chapter 31
1 tháng trước 710
Chapter 30
1 tháng trước 902
Chapter 29
1 tháng trước 955
Chapter 28
1 tháng trước 1040
Chapter 27.2
1 tháng trước 975
Chapter 27.1
1 tháng trước 1054
Chapter 26.2
1 tháng trước 1025
Chapter 26.1
1 tháng trước 941
Chapter 25.2
1 tháng trước 875
Chapter 25.1
1 tháng trước 831
Chapter 24.2
1 tháng trước 769
Chapter 24.1
1 tháng trước 810
Chapter 23.2
1 tháng trước 772
Chapter 23.1
1 tháng trước 918
Chapter 22.3
1 tháng trước 945
Chapter 22.2
1 tháng trước 923
Chapter 22.1
1 tháng trước 947
Chapter 21.3
1 tháng trước 916
Chapter 21.2
1 tháng trước 893
Chapter 21.1
1 tháng trước 893
Chapter 20.5
1 tháng trước 892
Chapter 20
1 tháng trước 950
Chapter 19.3
1 tháng trước 828
Chapter 19.2
1 tháng trước 900
Chapter 19.1
1 tháng trước 911
Chapter 18.5
1 tháng trước 943
Chapter 18
1 tháng trước 955
Chapter 17
1 tháng trước 961
Chapter 16.2
1 tháng trước 888
Chapter 16.1
1 tháng trước 1024
Chapter 15
1 tháng trước 1111
Chapter 14
1 tháng trước 1061
Chapter 13
1 tháng trước 1075
Chapter 12
1 tháng trước 1099
Chapter 11
1 tháng trước 1126
Chapter 10
1 tháng trước 1318
Chapter 9
1 tháng trước 1180
Chapter 8
1 tháng trước 1204
Chapter 7
1 tháng trước 1140
Chapter 6
1 tháng trước 1178
Chapter 5
1 tháng trước 1221
Chapter 4
1 tháng trước 1150
Chapter 3
1 tháng trước 1146
Chapter 2
1 tháng trước 1291
Chapter 1
1 tháng trước 1870
Chapter 0.5
1 tháng trước 2655

Truyện liên quan

Có thể bạn sẽ thích