Dịch Vụ Thuê Bạn Gái

Dịch Vụ Thuê Bạn Gái

Tình trạng:
Đang Ra
Lượt xem:
2.3K
Thể loại:
Ngôn Tình Ecchi Romance School Life Slice of Life
Đọc chương đầu Đọc chương cuối
Dịch vụ thuê bạn gái là bộ truyện tranh thuộc thể loại ecchi, tình cảm, lãng mạn, học đường của Nhật Bản. Tác phẩm do MIYAJIMA Reiji sáng tác, xoay quanh anh chàng Kazyua đến năm 19 tuổi mới có bồ, nhưng không lâu sau lại bị đá, thế nên cậu ta đã quyết định dùng dịch vụ hẹn hò thuê, cứ có tiền là có bạn gái.

Cậu ta đã thuê Mizuhara làm bạn gái của mình, cô nàng thì cứ vì công việc mà phải thả thính, còn chàng ta thì ngây thơ tưởng bở đớp thính vô tội vạ. Cho đến một ngày Kazuya bớt ảo tưởng, cậu ta ngưng đớp thính và quyết định tự kiếm bạn gái thật cho tới khi chợt nhận ra Mizuhara học cùng trường, câu chuyện tình có phần ngây ngô sẽ tiếp diễn thế nào?

Danh sách chương

Tổng cộng 249 chương

Chapter Cập nhật Lượt xem
Chapter 246
11 ngày trước 3
Chapter 245
13 ngày trước 3
Chapter 244
26 ngày trước 8
Chapter 243
1 tháng trước 11
Chapter 242
1 tháng trước 16
Chapter 241
1 tháng trước 19
Chapter 240
1 tháng trước 23
Chapter 239
2 tháng trước 37
Chapter 238
2 tháng trước 12
Chapter 237
2 tháng trước 19
Chapter 236
3 tháng trước 27
Chapter 235
3 tháng trước 22
Chapter 234
3 tháng trước 22
Chapter 233
4 tháng trước 24
Chapter 232
4 tháng trước 26
Chapter 231
4 tháng trước 26
Chapter 230
4 tháng trước 25
Chapter 229
4 tháng trước 15
Chapter 228
4 tháng trước 18
Chapter 227
4 tháng trước 15
Chapter 226
4 tháng trước 14
Chapter 225
4 tháng trước 13
Chapter 224
4 tháng trước 9
Chapter 223
4 tháng trước 19
Chapter 222
4 tháng trước 17
Chapter 221
4 tháng trước 11
Chapter 220
4 tháng trước 10
Chapter 219
4 tháng trước 15
Chapter 218
4 tháng trước 20
Chapter 217
4 tháng trước 12
Chapter 216
4 tháng trước 10
Chapter 215
4 tháng trước 15
Chapter 214
4 tháng trước 9
Chapter 213
4 tháng trước 9
Chapter 212
4 tháng trước 9
Chapter 211
4 tháng trước 9
Chapter 210
4 tháng trước 8
Chapter 209
4 tháng trước 9
Chapter 208
4 tháng trước 8
Chapter 207
4 tháng trước 8
Chapter 206
4 tháng trước 7
Chapter 205
4 tháng trước 9
Chapter 204
4 tháng trước 9
Chapter 203
4 tháng trước 8
Chapter 202
4 tháng trước 9
Chapter 201
4 tháng trước 9
Chapter 200
4 tháng trước 8
Chapter 199
4 tháng trước 9
Chapter 198
4 tháng trước 7
Chapter 197
4 tháng trước 7
Chapter 196
4 tháng trước 7
Chapter 195
4 tháng trước 8
Chapter 194
4 tháng trước 7
Chapter 193
4 tháng trước 8
Chapter 192
4 tháng trước 9
Chapter 191
4 tháng trước 9
Chapter 190
4 tháng trước 8
Chapter 189
4 tháng trước 8
Chapter 188
4 tháng trước 7
Chapter 187.5
4 tháng trước 7
Chapter 187
4 tháng trước 8
Chapter 186.5
4 tháng trước 8
Chapter 186
4 tháng trước 8
Chapter 185
4 tháng trước 9
Chapter 184
4 tháng trước 8
Chapter 183
4 tháng trước 8
Chapter 182
4 tháng trước 7
Chapter 181
4 tháng trước 7
Chapter 180
4 tháng trước 7
Chapter 179
4 tháng trước 7
Chapter 178
4 tháng trước 9
Chapter 177
4 tháng trước 6
Chapter 176
4 tháng trước 8
Chapter 175
4 tháng trước 7
Chapter 174
4 tháng trước 8
Chapter 173
4 tháng trước 6
Chapter 172
4 tháng trước 7
Chapter 171
4 tháng trước 6
Chapter 170
4 tháng trước 9
Chapter 169
4 tháng trước 8
Chapter 168
4 tháng trước 10
Chapter 167
4 tháng trước 9
Chapter 166
4 tháng trước 8
Chapter 165
4 tháng trước 9
Chapter 164
4 tháng trước 7
Chapter 163
4 tháng trước 7
Chapter 162
4 tháng trước 7
Chapter 161
4 tháng trước 7
Chapter 160.5
4 tháng trước 5
Chapter 160
4 tháng trước 8
Chapter 159
4 tháng trước 6
Chapter 158
4 tháng trước 5
Chapter 157
4 tháng trước 6
Chapter 156
4 tháng trước 6
Chapter 155
4 tháng trước 8
Chapter 154
4 tháng trước 5
Chapter 153
4 tháng trước 5
Chapter 152
4 tháng trước 8
Chapter 151
4 tháng trước 10
Chapter 150
4 tháng trước 7
Chapter 149
4 tháng trước 8
Chapter 148
4 tháng trước 7
Chapter 147
4 tháng trước 7
Chapter 146
4 tháng trước 8
Chapter 145
4 tháng trước 10
Chapter 144
4 tháng trước 8
Chapter 143
4 tháng trước 9
Chapter 142
4 tháng trước 8
Chapter 141
4 tháng trước 9
Chapter 140
4 tháng trước 9
Chapter 139
4 tháng trước 8
Chapter 138
4 tháng trước 5
Chapter 137
4 tháng trước 5
Chapter 136
4 tháng trước 10
Chapter 135
4 tháng trước 8
Chapter 134
4 tháng trước 7
Chapter 133
4 tháng trước 6
Chapter 132
4 tháng trước 5
Chapter 131
4 tháng trước 5
Chapter 130
4 tháng trước 8
Chapter 129
4 tháng trước 6
Chapter 128
4 tháng trước 8
Chapter 127
4 tháng trước 4
Chapter 126
4 tháng trước 5
Chapter 125
4 tháng trước 4
Chapter 124
4 tháng trước 5
Chapter 123
4 tháng trước 5
Chapter 122
4 tháng trước 5
Chapter 121
4 tháng trước 5
Chapter 120
4 tháng trước 7
Chapter 119
4 tháng trước 5
Chapter 118
4 tháng trước 7
Chapter 117
4 tháng trước 5
Chapter 116
4 tháng trước 7
Chapter 115
4 tháng trước 4
Chapter 114
4 tháng trước 8
Chapter 113
4 tháng trước 4
Chapter 112
4 tháng trước 4
Chapter 111
4 tháng trước 4
Chapter 110
4 tháng trước 4
Chapter 109
4 tháng trước 4
Chapter 108
4 tháng trước 4
Chapter 107
4 tháng trước 4
Chapter 106
4 tháng trước 4
Chapter 105
4 tháng trước 5
Chapter 104
4 tháng trước 5
Chapter 103
4 tháng trước 5
Chapter 102
4 tháng trước 3
Chapter 101
4 tháng trước 5
Chapter 100
4 tháng trước 6
Chapter 99
4 tháng trước 5
Chapter 98
4 tháng trước 6
Chapter 97
4 tháng trước 4
Chapter 96
4 tháng trước 4
Chapter 95
4 tháng trước 4
Chapter 94
4 tháng trước 5
Chapter 93
4 tháng trước 4
Chapter 92
4 tháng trước 5
Chapter 91
4 tháng trước 4
Chapter 90
4 tháng trước 4
Chapter 89
4 tháng trước 4
Chapter 88
4 tháng trước 6
Chapter 87
4 tháng trước 4
Chapter 86
4 tháng trước 4
Chapter 85
4 tháng trước 4
Chapter 84
4 tháng trước 4
Chapter 83
4 tháng trước 4
Chapter 82
4 tháng trước 5
Chapter 81
4 tháng trước 4
Chapter 80
4 tháng trước 5
Chapter 79
4 tháng trước 7
Chapter 78
4 tháng trước 6
Chapter 77
4 tháng trước 6
Chapter 76
4 tháng trước 6
Chapter 75
4 tháng trước 7
Chapter 74
4 tháng trước 8
Chapter 73
4 tháng trước 6
Chapter 72
4 tháng trước 7
Chapter 71
4 tháng trước 7
Chapter 70
4 tháng trước 9
Chapter 69
4 tháng trước 7
Chapter 68
4 tháng trước 7
Chapter 67
4 tháng trước 11
Chapter 66
4 tháng trước 7
Chapter 65
4 tháng trước 8
Chapter 64
4 tháng trước 7
Chapter 63
4 tháng trước 9
Chapter 62
4 tháng trước 6
Chapter 61
4 tháng trước 6
Chapter 60
4 tháng trước 11
Chapter 59
4 tháng trước 6
Chapter 58
4 tháng trước 9
Chapter 57
4 tháng trước 8
Chapter 56
4 tháng trước 8
Chapter 55
4 tháng trước 9
Chapter 54
4 tháng trước 9
Chapter 53
4 tháng trước 10
Chapter 52
4 tháng trước 12
Chapter 51
4 tháng trước 11
Chapter 50
4 tháng trước 10
Chapter 49
4 tháng trước 5
Chapter 48
4 tháng trước 6
Chapter 47
4 tháng trước 6
Chapter 46
4 tháng trước 6
Chapter 45
4 tháng trước 6
Chapter 44
4 tháng trước 6
Chapter 43
4 tháng trước 7
Chapter 42
4 tháng trước 9
Chapter 41
4 tháng trước 10
Chapter 40
4 tháng trước 10
Chapter 39
4 tháng trước 7
Chapter 38
4 tháng trước 10
Chapter 37
4 tháng trước 9
Chapter 36
4 tháng trước 7
Chapter 35
4 tháng trước 12
Chapter 34
4 tháng trước 10
Chapter 33
4 tháng trước 11
Chapter 32
4 tháng trước 12
Chapter 31
4 tháng trước 9
Chapter 30
4 tháng trước 13
Chapter 29
4 tháng trước 12
Chapter 28
4 tháng trước 16
Chapter 27
4 tháng trước 10
Chapter 26
4 tháng trước 9
Chapter 25
4 tháng trước 9
Chapter 24
4 tháng trước 8
Chapter 23
4 tháng trước 10
Chapter 22
4 tháng trước 8
Chapter 21
4 tháng trước 11
Chapter 20
4 tháng trước 12
Chapter 19
4 tháng trước 11
Chapter 18
4 tháng trước 14
Chapter 17
4 tháng trước 12
Chapter 16
4 tháng trước 10
Chapter 15
4 tháng trước 11
Chapter 14
4 tháng trước 11
Chapter 13
4 tháng trước 14
Chapter 12
4 tháng trước 11
Chapter 11
4 tháng trước 12
Chapter 10
4 tháng trước 15
Chapter 9
4 tháng trước 13
Chapter 8
4 tháng trước 13
Chapter 7
4 tháng trước 17
Chapter 6
4 tháng trước 18
Chapter 5
4 tháng trước 17
Chapter 4
4 tháng trước 19
Chapter 3
4 tháng trước 19
Chapter 2
4 tháng trước 33
Chapter 1
4 tháng trước 68

Truyện liên quan

Có thể bạn sẽ thích