Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền

Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền

Tình trạng:
Đang Ra
Lượt xem:
13.5K
Thể loại:
Action Chuyển Sinh Mystery Truyện Màu Xuyên Không
Đọc chương đầu Đọc chương cuối
Bắt đầu với chí tôn đan điền là bộ truyện tranh thuộc thể loại hành động, chuyển sinh, bí ẩn, truyện màu, xuyên không của Trung Quốc. Tác phẩm xoay quanh anh chàng Tần Thư, một thần tử được xem là phế vật, chẳng biết bay nhảy. Sau khi được hệ thống trao thưởng Vĩnh Động đan điền, bắt đầu con đường tu chân tuyệt thế.

Đôi lời tự truyện. Vũ hóa môn, tuyệt vân phong.

- Mau nhìn bên đó, bên trên là ai? Trèo lên tuyệt vân phong làm gì?

- Là Thần tử Tần Thư

- Thần Tử Tần Thư? Tay không trèo tuyệt vân phong? Sao hắn không bay lên?

- Phí lời, nếu như thần tử biết bay, còn cần trèo sao?

- Các ngươi nói như vậy ta mới nhớ ra, thì ra hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh, thập bát thần tử tần thư phàm thể phàm mệnh đó

- Nghe nói thập bát thần tử vậy mà không cả biết bay, tại sao còn có thể trở thành thần tử?

- Người ta có một người cha tốt, cha hắn là Tần Phạt Thiên

- Thập bát thần tử lần này nghĩ không thông trèo lên tuyệt vân phong, chắc không phải muốn tự sát chứ?

- Nói không chừng đâu

- Dù gì thì đại hội thần tử sắp bắt đầu rồi, đến lúc đó vũ hóa môn thấp bát thần tử tụ tập. Nghe nói thần tử danh không xứng với thực, sẽ bị mất đi vị trí thần tử đấy

Danh sách chương

Tổng cộng 160 chương

Chapter Cập nhật Lượt xem
Chapter 160
4 ngày trước 2
Chapter 159
6 ngày trước 2
Chapter 158
11 ngày trước 2
Chapter 157
13 ngày trước 2
Chapter 156
18 ngày trước 4
Chapter 155
20 ngày trước 4
Chapter 154
25 ngày trước 6
Chapter 153
27 ngày trước 10
Chapter 152
1 tháng trước 9
Chapter 151
1 tháng trước 6
Chapter 150
1 tháng trước 9
Chapter 149
1 tháng trước 8
Chapter 148
2 tháng trước 14
Chapter 147
2 tháng trước 18
Chapter 146
2 tháng trước 22
Chapter 145
2 tháng trước 19
Chapter 144
2 tháng trước 30
Chapter 143
2 tháng trước 21
Chapter 142
2 tháng trước 28
Chapter 141
2 tháng trước 27
Chapter 140
2 tháng trước 31
Chapter 139
2 tháng trước 24
Chapter 138
2 tháng trước 24
Chapter 137
3 tháng trước 43
Chapter 136
3 tháng trước 34
Chapter 135
3 tháng trước 27
Chapter 134
3 tháng trước 30
Chapter 133
3 tháng trước 34
Chapter 132
3 tháng trước 32
Chapter 131
3 tháng trước 44
Chapter 130
3 tháng trước 37
Chapter 129
3 tháng trước 36
Chapter 128
3 tháng trước 37
Chapter 127
3 tháng trước 33
Chapter 126
4 tháng trước 53
Chapter 125
4 tháng trước 41
Chapter 124
4 tháng trước 44
Chapter 123
4 tháng trước 36
Chapter 122
4 tháng trước 42
Chapter 121
4 tháng trước 33
Chapter 120
5 tháng trước 49
Chapter 119
5 tháng trước 36
Chapter 118
5 tháng trước 39
Chapter 117
5 tháng trước 51
Chapter 116
5 tháng trước 71
Chapter 115
5 tháng trước 39
Chapter 114
5 tháng trước 40
Chapter 113
5 tháng trước 50
Chapter 112
5 tháng trước 50
Chapter 111
5 tháng trước 59
Chapter 110
6 tháng trước 54
Chapter 109
6 tháng trước 59
Chapter 108
6 tháng trước 44
Chapter 107
6 tháng trước 47
Chapter 106
6 tháng trước 81
Chapter 105
6 tháng trước 71
Chapter 104
6 tháng trước 65
Chapter 103
6 tháng trước 148
Chapter 102
7 tháng trước 87
Chapter 101
7 tháng trước 75
Chapter 100
7 tháng trước 81
Chapter 99
7 tháng trước 109
Chapter 98
7 tháng trước 106
Chapter 97
7 tháng trước 130
Chapter 96
7 tháng trước 105
Chapter 95
7 tháng trước 102
Chapter 94
7 tháng trước 106
Chapter 93
7 tháng trước 101
Chapter 92
7 tháng trước 114
Chapter 91
7 tháng trước 107
Chapter 90
7 tháng trước 116
Chapter 89
7 tháng trước 106
Chapter 88
7 tháng trước 107
Chapter 87
7 tháng trước 108
Chapter 86
7 tháng trước 105
Chapter 85
7 tháng trước 106
Chapter 84
7 tháng trước 107
Chapter 83
7 tháng trước 104
Chapter 82
7 tháng trước 108
Chapter 81
7 tháng trước 110
Chapter 80
7 tháng trước 104
Chapter 79
7 tháng trước 105
Chapter 78
7 tháng trước 102
Chapter 77
7 tháng trước 105
Chapter 76
7 tháng trước 102
Chapter 75
7 tháng trước 102
Chapter 74
7 tháng trước 102
Chapter 73
7 tháng trước 99
Chapter 72
7 tháng trước 100
Chapter 71
7 tháng trước 103
Chapter 70
7 tháng trước 102
Chapter 69
7 tháng trước 101
Chapter 68
7 tháng trước 101
Chapter 67
7 tháng trước 103
Chapter 66
7 tháng trước 105
Chapter 65
7 tháng trước 104
Chapter 64
7 tháng trước 103
Chapter 63
7 tháng trước 106
Chapter 62
7 tháng trước 107
Chapter 61
7 tháng trước 106
Chapter 60
7 tháng trước 107
Chapter 59
7 tháng trước 102
Chapter 58
7 tháng trước 103
Chapter 57
7 tháng trước 105
Chapter 56
7 tháng trước 105
Chapter 55
7 tháng trước 105
Chapter 54
7 tháng trước 112
Chapter 53
7 tháng trước 105
Chapter 52
7 tháng trước 107
Chapter 51
7 tháng trước 107
Chapter 50
7 tháng trước 107
Chapter 49
7 tháng trước 105
Chapter 48
7 tháng trước 107
Chapter 47
7 tháng trước 111
Chapter 46
7 tháng trước 109
Chapter 45
7 tháng trước 115
Chapter 44
7 tháng trước 115
Chapter 43
7 tháng trước 120
Chapter 42
7 tháng trước 114
Chapter 41
7 tháng trước 114
Chapter 40
7 tháng trước 114
Chapter 39
7 tháng trước 111
Chapter 38
7 tháng trước 108
Chapter 37
7 tháng trước 109
Chapter 36
7 tháng trước 106
Chapter 35
7 tháng trước 108
Chapter 34
7 tháng trước 105
Chapter 33
7 tháng trước 106
Chapter 32
7 tháng trước 107
Chapter 31
7 tháng trước 112
Chapter 30
7 tháng trước 113
Chapter 29
7 tháng trước 110
Chapter 28
7 tháng trước 108
Chapter 27
7 tháng trước 109
Chapter 26
7 tháng trước 108
Chapter 25
7 tháng trước 112
Chapter 24
7 tháng trước 108
Chapter 23
7 tháng trước 114
Chapter 22
7 tháng trước 110
Chapter 21
7 tháng trước 112
Chapter 20
7 tháng trước 112
Chapter 19
7 tháng trước 112
Chapter 18
7 tháng trước 119
Chapter 17
7 tháng trước 124
Chapter 16
7 tháng trước 112
Chapter 15
7 tháng trước 130
Chapter 14
7 tháng trước 121
Chapter 13
7 tháng trước 123
Chapter 12
7 tháng trước 126
Chapter 11
7 tháng trước 128
Chapter 10
7 tháng trước 133
Chapter 9
7 tháng trước 133
Chapter 8
7 tháng trước 146
Chapter 7
7 tháng trước 143
Chapter 6
7 tháng trước 138
Chapter 5
7 tháng trước 145
Chapter 4
7 tháng trước 159
Chapter 3
7 tháng trước 145
Chapter 2
7 tháng trước 172
Chapter 1
7 tháng trước 243

Truyện liên quan

Có thể bạn sẽ thích