Ngôn Tình

Tìm thấy 599 truyện phù hợp (Trang 1/17)

 • Chương 41-2 Quý Cô Thế Lực Ngầm 7.4K

  Quý Cô Thế Lực Ngầm

  Chương 41-2 3 phút trước
 • Chương 77 Kiều Mỵ Phu Lang, Tại Tuyến Lục Trà 7.8K

  Kiều Mỵ Phu Lang, Tại Tuyến Lục Trà

  Chương 77 3 phút trước
 • Chương 354 Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường 10.5K

  Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường

  Chương 354 43 phút trước
 • Chương 46 Regina Lena - Gửi Người Không Được Tha Thứ 3.0K

  Regina Lena - Gửi Người Không Được Tha Thứ

  Chương 46 2 giờ trước
 • Chương 102 Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc 4.1K

  Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc

  Chương 102 6 giờ trước
 • Chương 33 Dĩ Ái Chi Danh 694

  Dĩ Ái Chi Danh

  Chương 33 6 giờ trước
 • Chương 58 It’s Not Meguro-san’s First Time 516

  It’s Not Meguro-san’s First Time

  Chương 58 6 giờ trước
 • Chương 82 Thê Chủ, Thỉnh Hưởng Dụng 8.5K

  Thê Chủ, Thỉnh Hưởng Dụng

  Chương 82 6 giờ trước
 • Chương 106 Ác Ma Thì Thầm 36.6K

  Ác Ma Thì Thầm

  Chương 106 7 giờ trước
 • Chương 19 Yukionna To Kani Wo Kuu 1.9K

  Yukionna To Kani Wo Kuu

  Chương 19 17 giờ trước
 • Chương 65 Tiểu Hồ Ly Hôm Nay Có Chút Ngoan 6.3K

  Tiểu Hồ Ly Hôm Nay Có Chút Ngoan

  Chương 65 19 giờ trước
 • Chương 372 Komi Không Thể Giao Tiếp 8.6K

  Komi Không Thể Giao Tiếp

  Chương 372 19 giờ trước
 • Chương 21-1 Anh Đào Tẩm Độc 1.3K

  Anh Đào Tẩm Độc

  Chương 21-1 19 giờ trước
 • Chương 606 Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen 67.4K

  Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

  Chương 606 20 giờ trước
 • Chương 15 Kết Hôn Với Người Mà Tôi Ghét Nhất 856

  Kết Hôn Với Người Mà Tôi Ghét Nhất

  Chương 15 20 giờ trước
 • Chương 67 Biệt Lai Vô Dạng 49.0K

  Biệt Lai Vô Dạng

  Chương 67 20 giờ trước
 • Chương 64 Cô Vương Quả Nữ 4.5K

  Cô Vương Quả Nữ

  Chương 64 21 giờ trước
 • Chương 33 Mãn Cấp Trà Xanh Xuyên Không Thành Tiểu Đáng Thương 4.3K

  Mãn Cấp Trà Xanh Xuyên Không Thành Tiểu Đáng Thương

  Chương 33 23 giờ trước
 • Chương 171 Nam Thành Chờ Trăng Về 9.7K

  Nam Thành Chờ Trăng Về

  Chương 171 1 ngày trước
 • Chương 310 Hotboy Quốc Dân Là Nữ 30.6K

  Hotboy Quốc Dân Là Nữ

  Chương 310 1 ngày trước
 • Chương 77 Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu 2.2K

  Bạch Nguyệt Quang Lạm Quyền Của Sủng Hậu

  Chương 77 1 ngày trước
 • Chương 139 Đại Tiểu Thư Có Ý Đồ Gì Xấu Đâu 22.6K

  Đại Tiểu Thư Có Ý Đồ Gì Xấu Đâu

  Chương 139 1 ngày trước
 • Chương 263 Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi 14.4K

  Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

  Chương 263 1 ngày trước
 • Chương 80-1 Kết Thúc Nhất Định Sẽ Có Hậu 25.3K

  Kết Thúc Nhất Định Sẽ Có Hậu

  Chương 80-1 1 ngày trước
 • Chương 71-2 Giết Chết Ác Nữ Phản Diện 21.5K

  Giết Chết Ác Nữ Phản Diện

  Chương 71-2 1 ngày trước
 • Chương 54-2 Tôi Đã Ở Đây Ngay Từ Đầu 5.3K

  Tôi Đã Ở Đây Ngay Từ Đầu

  Chương 54-2 1 ngày trước
 • Chương 254 Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba 41.6K

  Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

  Chương 254 2 ngày trước
 • Chương 35 Umisaki Lilac 583

  Umisaki Lilac

  Chương 35 2 ngày trước
 • Chương 75 Quý Cô Không Thể Tiếp Cận 27.6K

  Quý Cô Không Thể Tiếp Cận

  Chương 75 4 ngày trước
 • Chương 25 Tôi Sẽ Quyến Rũ Công Tước Phương Bắc 10.6K

  Tôi Sẽ Quyến Rũ Công Tước Phương Bắc

  Chương 25 5 ngày trước
 • Chương 32-2 Hôn Nhân Giả Dối 10.4K

  Hôn Nhân Giả Dối

  Chương 32-2 6 ngày trước
 • Chương 18 Nhân Vật Phản Diện Muốn Chết Một Cách Duyên Dáng 5.1K

  Nhân Vật Phản Diện Muốn Chết Một Cách Duyên Dáng

  Chương 18 7 ngày trước
 • Chương 25-2 Này Tiểu Công Tước, Chỉ Cần Tin Tưởng Tôi 6.7K

  Này Tiểu Công Tước, Chỉ Cần Tin Tưởng Tôi

  Chương 25-2 8 ngày trước
 • Chương 43 Ngôi Nhà Hướng Dương 1.6K

  Ngôi Nhà Hướng Dương

  Chương 43 8 ngày trước
 • Chương 20 Căn Hộ Kí Túc Xá Của Pháp Sư 942

  Căn Hộ Kí Túc Xá Của Pháp Sư

  Chương 20 9 ngày trước
 • Chương 41 Sự Điều Trị Đặc Biệt Của Tinh Linh 15.8K

  Sự Điều Trị Đặc Biệt Của Tinh Linh

  Chương 41 10 ngày trước