Hiện Đại

Tìm thấy 348 truyện phù hợp (Trang 1/10)

 • Chương 26 Lãng Mạn Giả Dối 141.5K

  Lãng Mạn Giả Dối

  Chương 26 19 giờ trước
 • Chương 27 Dải Hợp Âm Trên Đại Dương Xanh 64.7K

  Dải Hợp Âm Trên Đại Dương Xanh

  Chương 27 7 ngày trước
 • Chương 40 Chốn Riêng Tư 26.3K

  Chốn Riêng Tư

  Chương 40 7 ngày trước
 • Chương 26 Chàng Dâu Nhà Họ Kang 553.1K

  Chàng Dâu Nhà Họ Kang

  Chương 26 11 ngày trước
 • Chương 87 Heat And Run 160.2K

  Heat And Run

  Chương 87 12 ngày trước
 • Chương 18 Moralless 57.4K

  Moralless

  Chương 18 19 ngày trước
 • Chương 37 Người Giao Pizza Và Gold Palace 185.4K

  Người Giao Pizza Và Gold Palace

  Chương 37 22 ngày trước
 • Chương 23 Khiến Anh Cười 48.1K

  Khiến Anh Cười

  Chương 23 1 tháng trước
 • Chương 20 Amachin Wa jishou 24.9K

  Amachin Wa jishou

  Chương 20 1 tháng trước
 • Chương 8 Hãy Để Tôi An Ủi Cậu 1.4K

  Hãy Để Tôi An Ủi Cậu

  Chương 8 1 tháng trước
 • Chương 19 Vực Sâu Tăm Tối 64.3K

  Vực Sâu Tăm Tối

  Chương 19 1 tháng trước
 • Chương 40 Nhân Ngư Hãm Lạc 64.5K

  Nhân Ngư Hãm Lạc

  Chương 40 1 tháng trước
 • Chương 47-6 Tiền Bối Ơi Đừng Khóc 281.5K

  Tiền Bối Ơi Đừng Khóc

  Chương 47-6 1 tháng trước
 • Chương 23-5 Nhịp Đập Thứ Ba 211.6K

  Nhịp Đập Thứ Ba

  Chương 23-5 1 tháng trước
 • Chương 5 Ngủ Với Kẻ Thù 34.7K

  Ngủ Với Kẻ Thù

  Chương 5 1 tháng trước
 • Chương 4 Lần Một Là Sai, Lần Hai Ắt Đúng 26.4K

  Lần Một Là Sai, Lần Hai Ắt Đúng

  Chương 4 1 tháng trước
 • Chương 7 Gửi Quý Ngài Kẹo Ngọt 4.0K

  Gửi Quý Ngài Kẹo Ngọt

  Chương 7 2 tháng trước
 • Chương 47 Dior Tiên Sinh 125.0K

  Dior Tiên Sinh

  Chương 47 2 tháng trước
 • Chương 6 Ghét Của Nào Cầm Tay Của Đó 59.0K

  Ghét Của Nào Cầm Tay Của Đó

  Chương 6 2 tháng trước
 • Chương 5-5 Người Yêu Ngọt Ngào 27.5K

  Người Yêu Ngọt Ngào

  Chương 5-5 2 tháng trước
 • Chương 2 Love Qualia 7.8K

  Love Qualia

  Chương 2 2 tháng trước
 • Chương 56 Đừng Nói Yêu Tôi 374.9K

  Đừng Nói Yêu Tôi

  Chương 56 2 tháng trước
 • Chương 10 Ánh Sáng Chanh 37.9K

  Ánh Sáng Chanh

  Chương 10 2 tháng trước
 • Chương 4 Love Letters 4.7K

  Love Letters

  Chương 4 2 tháng trước
 • Chương 8 Tên Chết Tiệt Của Tôi 97.3K

  Tên Chết Tiệt Của Tôi

  Chương 8 2 tháng trước
 • Chương 18 Cuộc Chiến Thăm Dò 24.0K

  Cuộc Chiến Thăm Dò

  Chương 18 2 tháng trước
 • Chương 23 Vị Ngọt Của Đôi Môi 221.6K

  Vị Ngọt Của Đôi Môi

  Chương 23 2 tháng trước
 • Chương 23 Bộ Cà Vạt Của Mew Và Yang 11.8K

  Bộ Cà Vạt Của Mew Và Yang

  Chương 23 2 tháng trước
 • Chương 15 Vực Thẳm 176.7K

  Vực Thẳm

  Chương 15 3 tháng trước
 • Chương 4 Hai Kẻ Yếu 110.4K

  Hai Kẻ Yếu

  Chương 4 3 tháng trước
 • Chương 2 Bunny Bunny x Lonelyness Night 10.3K

  Bunny Bunny x Lonelyness Night

  Chương 2 3 tháng trước
 • Chương 10-5 Boy Meets Girl 102.5K

  Boy Meets Girl

  Chương 10-5 3 tháng trước
 • Chương 23 Chẳng Thể Rời Mắt Khỏi Cậu 31.2K

  Chẳng Thể Rời Mắt Khỏi Cậu

  Chương 23 3 tháng trước
 • Chương 20 Tái Sinh 375.1K

  Tái Sinh

  Chương 20 3 tháng trước
 • Chương 1-23 Boss Bitch Baby 99.0K

  Boss Bitch Baby

  Chương 1-23 3 tháng trước
 • Chương 26 May Belongs To Me 41.7K

  May Belongs To Me

  Chương 26 3 tháng trước