Đam Mỹ

Tìm thấy 1214 truyện phù hợp (Trang 1/34)

 • Chương 90 Oneshot Hỏny 80.2K

  Oneshot Hỏny

  Chương 90 40 phút trước
 • Chương 31 Tổng Hợp Oneshot Rape 48.8K

  Tổng Hợp Oneshot Rape

  Chương 31 1 giờ trước
 • Chương 41 Linh Hồn Hoãn Án 36.6K

  Linh Hồn Hoãn Án

  Chương 41 3 giờ trước
 • Chương 66 Bùi Bảo 21.9K

  Bùi Bảo

  Chương 66 3 giờ trước
 • Chương 64 Tổng Hợp Oneshot Của Zjt 92.7K

  Tổng Hợp Oneshot Của Zjt

  Chương 64 4 giờ trước
 • Chương 114 Nghe Nói Tôi Rất Nghèo 59.7K

  Nghe Nói Tôi Rất Nghèo

  Chương 114 4 giờ trước
 • Chương 68 Hình Như Lấy Nhầm Kịch Bản Nữ Chủ 20.4K

  Hình Như Lấy Nhầm Kịch Bản Nữ Chủ

  Chương 68 5 giờ trước
 • Chương 135 Cội Nguồn Ánh Sáng 228.4K

  Cội Nguồn Ánh Sáng

  Chương 135 5 giờ trước
 • Chương 10 Fools [Original] 708

  Fools [Original]

  Chương 10 6 giờ trước
 • Chương 70-1 Chung Cư Yêu Quái 23.2K

  Chung Cư Yêu Quái

  Chương 70-1 7 giờ trước
 • Chương 97 Thú Thụ Bất Thân Dẫn Sói Vào Nhà 24.8K

  Thú Thụ Bất Thân Dẫn Sói Vào Nhà

  Chương 97 8 giờ trước
 • Chương 46 Đơn Phương Kết Hôn 14.1K

  Đơn Phương Kết Hôn

  Chương 46 9 giờ trước
 • Chương 69 Anh Ấy Sinh Ra Đã Là Công Của Tôi 109.3K

  Anh Ấy Sinh Ra Đã Là Công Của Tôi

  Chương 69 10 giờ trước
 • Chương 105 ĐỒ MƯU BẤT QUỸ 29.0K

  ĐỒ MƯU BẤT QUỸ

  Chương 105 11 giờ trước
 • Chương 39 Nhân Ngư Hãm Lạc 48.6K

  Nhân Ngư Hãm Lạc

  Chương 39 13 giờ trước
 • Chương 68 Trần Thương 12.7K

  Trần Thương

  Chương 68 13 giờ trước
 • Chương 51 Diêm Hữu 12.9K

  Diêm Hữu

  Chương 51 13 giờ trước
 • Chương 73 Tế Vũ Bất Tri Quy 15.1K

  Tế Vũ Bất Tri Quy

  Chương 73 13 giờ trước
 • Chương 9 Kẻ Đê Tiện 39.7K

  Kẻ Đê Tiện

  Chương 9 22 giờ trước
 • Chương 63 Tôi Muốn Trở Thành Một Nhân Vật Đại Phản Diện 347.8K

  Tôi Muốn Trở Thành Một Nhân Vật Đại Phản Diện

  Chương 63 22 giờ trước
 • Chương 5 Tôi Muốn Được Dã Thú Làm Cho Rên Rỉ Từ Bên Trong 3.7K

  Tôi Muốn Được Dã Thú Làm Cho Rên Rỉ Từ Bên Trong

  Chương 5 22 giờ trước
 • Chương 46-5 Nguồn Khởi Sinh 80.8K

  Nguồn Khởi Sinh

  Chương 46-5 23 giờ trước
 • Chương 16 Tuyển Tập Xúc Tu 29.0K

  Tuyển Tập Xúc Tu

  Chương 16 23 giờ trước
 • Chương 14 Truyện Ngắn Bl Dâm Đãng 17.2K

  Truyện Ngắn Bl Dâm Đãng

  Chương 14 23 giờ trước
 • Chương 77-5 Cửa Hàng Tiện Lợi Nguy Hiểm 89.1K

  Cửa Hàng Tiện Lợi Nguy Hiểm

  Chương 77-5 1 ngày trước
 • Chương 47 Sóng Tìm Em 28.5K

  Sóng Tìm Em

  Chương 47 1 ngày trước
 • Chương 67-5 Thanh Âm Cực Đại 89.2K

  Thanh Âm Cực Đại

  Chương 67-5 1 ngày trước
 • Chương 33 Người Giao Pizza Và Gold Palace 164.5K

  Người Giao Pizza Và Gold Palace

  Chương 33 1 ngày trước
 • Chương 7 Gửi Quý Ngài Kẹo Ngọt 3.5K

  Gửi Quý Ngài Kẹo Ngọt

  Chương 7 1 ngày trước
 • Chương 30 Tuyển Tập Gangbang 47.7K

  Tuyển Tập Gangbang

  Chương 30 1 ngày trước
 • Chương 71 Tướng Quân Lệnh 29.7K

  Tướng Quân Lệnh

  Chương 71 1 ngày trước
 • Chương 43 Cô Vương Tại Hạ 18.9K

  Cô Vương Tại Hạ

  Chương 43 1 ngày trước
 • Chương 53 Nhiệm Vụ Thất Bại Thì Phải Yêu Đương 16.3K

  Nhiệm Vụ Thất Bại Thì Phải Yêu Đương

  Chương 53 1 ngày trước
 • Chương 50 Tôi Nghi Ngờ Hệ Thống Thích Tôi 14.2K

  Tôi Nghi Ngờ Hệ Thống Thích Tôi

  Chương 50 1 ngày trước
 • Chương 25 Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn 13.0K

  Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

  Chương 25 1 ngày trước
 • Chương 79 Nhật Thực 182.2K

  Nhật Thực

  Chương 79 1 ngày trước