Boy Love

Tìm thấy 700 truyện phù hợp (Trang 1/20)

 • Chương 26 Lãng Mạn Giả Dối 141.5K

  Lãng Mạn Giả Dối

  Chương 26 19 giờ trước
 • Chương 75 Anh Ấy Sinh Ra Đã Là Công Của Tôi 115.0K

  Anh Ấy Sinh Ra Đã Là Công Của Tôi

  Chương 75 1 ngày trước
 • Chương 32 Người Hầu 137.6K

  Người Hầu

  Chương 32 5 ngày trước
 • Chương 27 Dải Hợp Âm Trên Đại Dương Xanh 64.7K

  Dải Hợp Âm Trên Đại Dương Xanh

  Chương 27 7 ngày trước
 • Chương 40 Chốn Riêng Tư 26.3K

  Chốn Riêng Tư

  Chương 40 7 ngày trước
 • Chương 73 Bạn Sẽ Follow Tôi Chứ 262.8K

  Bạn Sẽ Follow Tôi Chứ

  Chương 73 9 ngày trước
 • Chương 26 Chàng Dâu Nhà Họ Kang 553.1K

  Chàng Dâu Nhà Họ Kang

  Chương 26 11 ngày trước
 • Chương 87 Heat And Run 160.2K

  Heat And Run

  Chương 87 12 ngày trước
 • Chương 92 Tiệm Trừ Yêu Kì Ảo 35.5K

  Tiệm Trừ Yêu Kì Ảo

  Chương 92 14 ngày trước
 • Chương 36 Guide Cấp B 92.8K

  Guide Cấp B

  Chương 36 18 ngày trước
 • Chương 85 Gia Sư Của Công Tước 844.3K

  Gia Sư Của Công Tước

  Chương 85 18 ngày trước
 • Chương 18 Moralless 57.4K

  Moralless

  Chương 18 19 ngày trước
 • Chương 37 Người Giao Pizza Và Gold Palace 185.4K

  Người Giao Pizza Và Gold Palace

  Chương 37 22 ngày trước
 • Chương 46 Tôi Đã Biến Người Bạn Thơ Ấu Thành Con Gái 42.7K

  Tôi Đã Biến Người Bạn Thơ Ấu Thành Con Gái

  Chương 46 28 ngày trước
 • Chương 37 Khoảng Cách Xa Lạ 4.0M

  Khoảng Cách Xa Lạ

  Chương 37 28 ngày trước
 • Chương 23 Khiến Anh Cười 48.1K

  Khiến Anh Cười

  Chương 23 1 tháng trước
 • Chương 20 Amachin Wa jishou 24.9K

  Amachin Wa jishou

  Chương 20 1 tháng trước
 • Chương 145 Tương Nhu Dịch Mộc 94.9K

  Tương Nhu Dịch Mộc

  Chương 145 1 tháng trước
 • Chương 8 Hãy Để Tôi An Ủi Cậu 1.4K

  Hãy Để Tôi An Ủi Cậu

  Chương 8 1 tháng trước
 • Chương 34 Kisses x Kiss x Kisses 35.4K

  Kisses x Kiss x Kisses

  Chương 34 1 tháng trước
 • Chương 43 Ma Vương Đại Nhân Luôn Trêu Chọc Tôi 15.5K

  Ma Vương Đại Nhân Luôn Trêu Chọc Tôi

  Chương 43 1 tháng trước
 • Chương 65 Tôi Muốn Trở Thành Một Nhân Vật Đại Phản Diện 371.1K

  Tôi Muốn Trở Thành Một Nhân Vật Đại Phản Diện

  Chương 65 1 tháng trước
 • Chương 89 Một Ngụm Nuốt Trọn Thỏ Con 101.0K

  Một Ngụm Nuốt Trọn Thỏ Con

  Chương 89 1 tháng trước
 • Chương 19 Vực Sâu Tăm Tối 64.3K

  Vực Sâu Tăm Tối

  Chương 19 1 tháng trước
 • Chương 40 Nhân Ngư Hãm Lạc 64.5K

  Nhân Ngư Hãm Lạc

  Chương 40 1 tháng trước
 • Chương 47-6 Tiền Bối Ơi Đừng Khóc 281.5K

  Tiền Bối Ơi Đừng Khóc

  Chương 47-6 1 tháng trước
 • Chương 23-5 Nhịp Đập Thứ Ba 211.6K

  Nhịp Đập Thứ Ba

  Chương 23-5 1 tháng trước
 • Chương 5 Ngủ Với Kẻ Thù 34.7K

  Ngủ Với Kẻ Thù

  Chương 5 1 tháng trước
 • Chương 4 Lần Một Là Sai, Lần Hai Ắt Đúng 26.4K

  Lần Một Là Sai, Lần Hai Ắt Đúng

  Chương 4 1 tháng trước
 • Chương 241 Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh 402.8K

  Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

  Chương 241 2 tháng trước
 • Chương 7 Gửi Quý Ngài Kẹo Ngọt 4.0K

  Gửi Quý Ngài Kẹo Ngọt

  Chương 7 2 tháng trước
 • Chương 79 Nhật Thực 189.3K

  Nhật Thực

  Chương 79 2 tháng trước
 • Chương 6 Ghét Của Nào Cầm Tay Của Đó 59.0K

  Ghét Của Nào Cầm Tay Của Đó

  Chương 6 2 tháng trước
 • Chương 5-5 Người Yêu Ngọt Ngào 27.5K

  Người Yêu Ngọt Ngào

  Chương 5-5 2 tháng trước
 • Chương 30 Đụng Phải Tên Xấu Xa 174.5K

  Đụng Phải Tên Xấu Xa

  Chương 30 2 tháng trước
 • Chương 2 Love Qualia 7.8K

  Love Qualia

  Chương 2 2 tháng trước